หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า смотреть последние обновления за сегодня на .

วิชาสังคมศึกษาฯ ตอนที่ 19 (หลักธรรมในพระพุทธศาสนา)

2626
86
2
00:34:44
07.09.2022

โดย อาจารย์กมลชนก สกนธวัฒน์ อาจารย์ประจำหมวดสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ออกอากาศทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz วันที่ 07/09/2565 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่ 🤍

คำสอนพระพุทธเจ้า จากหนังพระพุทธเจ้า(1)

3417330
26046
1063
00:49:00
21.08.2017

คำสอนพระพุทธเจ้า จากหนังพระพุทธเจ้า dhamma buddha 1 #ปล่อยวาง2#ปล่อยวาง3#ปล่อยวาง4

[สังคม] ศาสนา สาระสำคัญของศาสนาพุทธ และหลักการจำหลักธรรมง่ายๆ

242899
4991
222
00:11:34
11.05.2020

ใหม่!! WINNER SHORTNOTE คอร์สเรียนออนไลน์ ติวเข้มหนังสือจากหนังสือ WINNER SHORTNOTE ให้น้องๆเตรียมพร้อมทุกสนามสอบ ⭐เนื้อหา WINNER SHORTNOTE สาระสำคัญของศาสนาพุทธ และหลักการจำหลักธรรมง่ายๆ องค์ประกอบของศาสนา ประวัติศาสนาพุทธ หลักธรรมที่สำคัญ ⭐ดูจบแล้วกดกระดิ่ง เพื่อตั้งเตือน จะได้ไม่พลาด EP ถัดไป รับรองว่าจะจัดให้ทุกคณะเลย! #TCAS #ONET #สังคม #ศาสนา #ศาสนาพุทธ #หลักธรรม ฝากหนังสือจาก WINNER STUDY นะคะ ทุกเล่มตั้งใจเขียนโดยทีม #นิสิตจุฬา เพื่อสำหรับเตรียมสอบเข้าคณะที่ใช่มหาลัย ที่ชอบ สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชม.ทาง LINE 🤍winnerstudy 🍒WINNER SHORTNOTE - #ครบ8วิชา ม.4-6(ไทย อังกฤษ สังคม วิทย์ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) - ใช้ได้ทุกสนามสอบ ทั้งใน โรงเรียน GAT PAT ONET 9 วิชาสามัญ 🍒WINNER 1000Q พันคิว วิทย์ - #รวม1000ข้อสอบ วิทย์ 4 วิชาม.4-6 (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์) - #คล้ายข้อสอบจริงสุด โจทย์มี 3 ระดับ (ง่าย-กลาง-ยาก) ใช้สอบ ONET, PAT, 9 วิชาสามัญได้ - #เฉลยเข้าใจสุด และละเอียดมาก เหมือนได้ติวเตอร์ดีกรีจุฬาส่วนตัวตลอด 24 ชม. ดูเพิ่มเติมได้ที่ YOUTUBE: 🤍 IG: 🤍 ใครที่อยากได้สิทธิพิเศษดีๆแบบนี้ อย่าพลาดไปสั่งหนังสือกันได้ #สั่งซื้อ ได้ตลอด 24 ชม.ทาง LINE 🤍winnerstudy

รวมคำสอนพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก เกิดมาเป็น "คน" ทั้งที ต้องฟังให้ได้ ๑ ช.ม. ๓๗ นาที

1274679
22215
956
01:37:34
17.03.2021

รวมคำสอนพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก เกิดมาเป็น "คน" ทั้งที ต้องฟังให้ได้ ๑ ช.ม. ๓๗ นาที

คำสอนของพระพุทธเจ้า

172429
3548
189
04:00:08
01.06.2018

คำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับการบันทึกไว้ในพระไตรปิฏกถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ นี้คือคำสอนที่เป็นหัวใจที่ชาวพุทธรู้จักกันดี อริยสัจจ 4 1. ทุกข์ การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย ล้วนเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ทั้งปวง 2. สาเหตุแห่งทุกข์ เหตุซึ่งทำให้เกิดความทุกข์คือตัณหาและความทะยานอยาก 3. การดับไปของความทุกข์ การดับซึ่งทุกข์ทั้งมวล 4. หนทางแห่งการดับทุกข์ คือการปฏิบัติตนตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8 อริยมรรค เมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่สวนกวาง พระองค์ทรงตรัสสอนถึงกงล้อแห่งธรรม ทรงเลือกกงล้อเกวียนที่มีซี่ 8 ซี่ และตรัสสอนถึงทางแห่งอริยะ 8 ประการ คือทางที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วด้วยปัญญายิ่ง ทำให้เกิด ปัญญาญาณคือความรู้ยิ่ง ที่นำมาซึ่งความสงบระงับและการเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน 1. สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ หมายถึง การปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริงด้วยปัญญา 2. สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือความดีงาม 3. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดต้องสุภาพ แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม 4. สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง 5. สัมมาอาชีวะ คือ การทำมาหากินอย่างสุจริตชน ไม่คดโกง เอาเปรียบคนอื่น ๆ มากเกินไป 6. สัมมาวายามะ คือ ความเพียรในการหยุดหยั้งการทำอกุศลกรรม และทำกุศลกรรมที่เกิดให้คงอยู่และทำให้ยิ่งๆขึ้นไป 7. สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอย ดำรงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ 8. สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ตั้งมั่น สงบ สงัด จากกิเลส นิวรณ์อยู่เป็นปกติ ความรู้ในจักรวาล 1. สรรพสิ่งไม่มีการสูญหาย ทุกอย่างในโลกล้วนอยู่ในกฏของพลังงาน สรรพสิ่งใดๆ ไม่มีคำว่าสูญ มีเพียง การเปลี่ยนสถานะจากพลังงานรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง 2. ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีสิ่งใดคงที่ สรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปๆ เป็นอนิจจัง 3. กฎของเหตุและผล เพราะมีเหตุ จึงเกิดการส่งผล

วิชา สังคมศึกษา - 1) พระพุทธศาสนา

133126
2468
54
00:19:46
25.02.2019

โดย อาจารย์กนก จันทรา อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ออกอากาศทาง CU Radio FM 101.5 MHz วันที่ 04/05/2561

หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า I คำสอนพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

130
5
0
00:02:19
01.03.2023

คำสอนพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก Playlist:🤍 หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า I คำสอนพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก #คำสอนพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก#พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก #พระพุทธเจ้าจรัสอินทร์คง

ทำไม "คำสอนของพระพุทธเจ้า" เชื่อไม่ได้!?

1226
43
20
00:08:02
21.03.2023

#ธรรมะธัมโมเรื่องง่ายๆเข้าใจให้ถูกต้อง #ธรรมะธัมโมเรื่องง่ายๆ #สนธิญาณ #พุทธศาสนา #พระพุทธเจ้า #สิ่งที่พระพุทธเจ้าทำไม่ได้ #พุทธ #พุทธะ #พระอรหันต์ #วันพระ #ศาสนา #จิต #หลักธรรม #ธรรมะ #พ่อแม่ครูอาจารย์

หัวใจหลักของพระพุทธศาสนา | คำสอนที่เหมือนกันของพระพุทธเจ้าทุกองค์ | Buddhism Concepts-แก่นธรรม

4204
84
4
00:02:46
30.09.2019

#วัดซานฟราน #แก่นธรรม #หัวใจหลักของพระพุทธศาสนา หัวใจหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนเหมือนกันมี 3 ประการ ผู้ที่ปฏิบัติครบทั้ง 3 ประการนี้จะเป็นเส้นทางให้ไปเกิดยังชั้นสวรรค์ เกิดในที่ๆดีที่ๆปราถนา และถึงพระนิพพานได้ในที่สุด ติดตามวีดีโออื่นๆในซีรีย์หลักคำสอนของพุทธศาสนาได้ที่ #BuddhismConcepts จากวัดซานฟราน ธัมมาราม ถ้าท่านใดชอบคลิปวีดีโอนี้ และประสงค์จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถบริจาคผ่านPaypalได้ เพียงคลิกที่ link ด้านล่างนี้ รายได้จากการบริจาคของท่านจะถูกทำรายการผ่าน PayPal giving fund, a 501(c)(3) Non-profit charity. 🤍 ออกแบบแอนิเมชั่นและตัดต่อ โดย คุณ รัชชพร ศิริฤกษ์อุดมพร อีเมล์: ratchaporn_siri🤍yahoo.com ผลงาน: 🤍 กำกับ ผลิต แอนิเมชั่น และแก้ไขโดยทีมงานวัดซานฟรานธัมมาราม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดซานฟรานได้ที่ 🤍 คลิปวีดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนจาก - อรัญญา ตริยานนท์ และครอบครัว - วิลาสินี นฤปกรณ์ และครอบครัว - จิตติมา วิภูสุพรรณ์ และครอบครัว - Handoko Herho

Live !! 🔴 วันนี้ วันพระ / หลักธรรมคำสอน พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกลืมไม่ได้

500874
4941
242
01:38:26
22.06.2022

🔴วันนี้วันพระ l ธรรมะปล่อยวาง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 🤍 คำสอนพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก จากหนังพระพุทธเจ้า 1+2 / buddha faith 🤍 คำสอนพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก จากหนังพระพุทธเจ้า 🤍Buddha. 🤍 ธรรมะ ปล่อยวาง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกลืมไม่ได้ 🤍 Live🔴วันนี้วันพระ ฟังแล้วจิตใจสงบ l ธรรมะปล่อยวาง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก l ซีรี่ส์ 🤍 . การแชร์คลิปธรรมะถือเป็นการสร้างบุญธรรมทาน - ทำบุญกับพระอรหันต์ 100ครั้ง ไม่เท่าทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า 1ครั้ง - ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า 100ครั้ง ไม่เท่าทำบุญกับพระพุทธเจ้า 1ครั้ง - ทำบุญกับพระพุทธเจ้า 100ครั้ง ไม่เท่าถวายสังฆทาน 1ครั้ง - ถวายสังฆทาน 100ครั้ง ไม่เท่าสร้างวิหารทาน 1ครั้ง - สร้างวิหารทาน 100ครั้ง ไม่เท่า "ธรรมะทาน" เพียง 1 ครั้ง 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 . #buddha #ธรรมะ #คำสอนพระพุทธเจ้า

คำสอนพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก จากหนังพระพุทธเจ้า 1+2 / Buddha faith

254817
3869
252
01:35:16
18.12.2022

ท่านสามารถรับฟัง คลิปอื่น จากช่องได้ที่ลิงค์👇ด้านล่าง นี้ Live !! 🔴 วันนี้ วันพระ / หลักธรรมคำสอน พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกลืมไม่ได้ 🤍 🔴วันนี้วันพระ l ธรรมะปล่อยวาง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 🤍 คำสอนพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก จากหนังพระพุทธเจ้า 🤍Buddha. 🤍 ธรรมะ ปล่อยวาง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกลืมไม่ได้ 🤍 Live🔴วันนี้วันพระ ฟังแล้วจิตใจสงบ l ธรรมะปล่อยวาง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก l ซีรี่ส์ 🤍 . การแชร์คลิปธรรมะ ถือเป็นการสร้างบุญธรรมทาน - ทำบุญกับพระอรหันต์ 100ครั้ง ไม่เท่าทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า 1ครั้ง - ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า 100ครั้ง ไม่เท่าทำบุญกับพระพุทธเจ้า 1ครั้ง - ทำบุญกับพระพุทธเจ้า 100ครั้ง ไม่เท่าถวายสังฆทาน 1ครั้ง - ถวายสังฆทาน 100ครั้ง ไม่เท่าสร้างวิหารทาน 1ครั้ง - สร้างวิหารทาน 100ครั้ง ไม่เท่า "ธรรมะทาน" เพียง 1 ครั้ง 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #buddha #ธรรมะ #คำสอนพระพุทธเจ้า

ธรรมะ ปล่อยวาง สอนใจ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

200329
2701
124
01:37:56
06.08.2022

ท่านสามารถรับฟัง คลิปอื่นจากช่อง ได้ที่ลิงค์👇ด้านล่าง นี้ Live !! 🔴 วันนี้ วันพระ / หลักธรรมคำสอน พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกลืมไม่ได้ 🤍 🔴วันนี้วันพระ l ธรรมะปล่อยวาง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 🤍 คำสอนพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก จากหนังพระพุทธเจ้า 1+2 / buddha faith 🤍 คำสอนพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก จากหนังพระพุทธเจ้า 🤍Buddha. 🤍 Live🔴วันนี้วันพระ ฟังแล้วจิตใจสงบ l ธรรมะปล่อยวาง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก l ซีรี่ส์ 🤍 . การแชร์คลิปธรรมะ ถือเป็นการสร้างบุญธรรมทาน - ทำบุญกับพระอรหันต์ 100ครั้ง ไม่เท่าทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า 1ครั้ง - ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า 100ครั้ง ไม่เท่าทำบุญกับพระพุทธเจ้า 1ครั้ง - ทำบุญกับพระพุทธเจ้า 100ครั้ง ไม่เท่าถวายสังฆทาน 1ครั้ง - ถวายสังฆทาน 100ครั้ง ไม่เท่าสร้างวิหารทาน 1ครั้ง - สร้างวิหารทาน 100ครั้ง ไม่เท่า "ธรรมะทาน" เพียง 1 ครั้ง 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 . #หลักธรรม #ธรรมะ #หลักธรรมคำสอน

หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

145
1
2
00:01:44
09.12.2016

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

อะไรคือหลักศาสนาพุทธที่แท้จริง - พุทธทาส

158330
2499
238
00:28:15
08.11.2015

แม้กระทั่งวันนี้พุทธบริษัทยังจับหลักไม่ได้ว่า หลักของพุทธศาสนาที่แท้จริง และมีระบบสั้น ๆ ว่าอย่างไร? หรือมีรูปร่างอย่างไร ที่เห็นโดยมาก ได้แก่ หมวดอริยสัจ หมวดมรรคมีองค์ ๘ หมวดไตรสิกขา หมวดไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท หรือหลัก 3 ประการในโอวาทปาติโมกข์ คือ ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บรืสุทธิ์ ทั้งหมดถูกมองไปคนและแง่คนละมุม จับกันไม่สนิท ไม่ลงรอยกันจนเหลือเพียงหมวดเดียว ข้อเดียว คำเดียว การที่มีหมวดต่าง ๆ มากทำให้ไม่รู้ว่าจะศึกษาอะไรดี ทั้งนี้เพราะผู้ศึกษาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร ต้องการอะไร และจะไปไหน สาเหตุอีกอย่างที่ทำให้ไม่เข้าใจหลักศาสนา คือ การเข้าใจธรรมะบางหมวดผิด เพราะเข้าใจความหมายของคำที่ผิดจากพุทธประสงค์เดิม ทำให้เป็นสิ่งที่ค้านกันในตัวเอง ทำให้มีคำอธิบายมากขึ้น ๆ ซับซ้อน ยากขึ้นทุกที คนที่พบเห็นยิ่งยึดถือ โดยหลงผิดว่า ยิ่งเข้าใจยาก ยิ่งดี หรือ ยิ่งเป็นหลักสำคัญของพุทธศาสนา เช่น ปฏิจจสมุปบาท มีการอธิบายไว้มาก นิยมศึกษา แต่ก็หาสาระไม่ได้ในการใช้เป็นหลักปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์

ติวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

31244
802
121
00:10:41
18.08.2020

ติวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา #หลักธรรม #ติวข้อสอบ #ครูสังคมน่ารัก ขอบคุณทุกๆการร่วมสนับสนุนคลิปสื่อการสอน บัญชีกสิกรไทย 0251282315 มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ช่องทางถาม-ตอบ เพจfacebook "ครูสังคมน่ารัก" 🤍

มีสติ หลัก ธรรม นำจิต คำสอน พระพุทธเจ้า :: มหาศาสดาโลก

230719
2626
142
01:37:38
16.09.2022

มีสติ สมาธิ ให้จิตสงบ ไม่ประมาท พิจารณา ไตรลักษณ์ คุณธรรมความดี 💎 ความไม่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และแน่นอน 💝 ความยิ่งใหญ่ คือ ความไม่ยั่งยืน 🌿 ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิตที่อยู่ด้วย ทานศีล ภาวนา เมตตา และ กตัญญู 🙂 ชีวิตที่มีความดี อาจมิใช่ความยิ่งใหญ่ แต่ ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ต้องอาศัย คุณธรรม ความดี เท่านั้น🌻คติธรรม หลวงปู่มั่น #ธรรมดีดี มีสติ วิปัสสนา หลวงปู่ชา ไม่แน่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ธรรมจักร👏 หลวงพ่อฤาษีลิงดำ #พระพุทธเจ้า #มหาศาสดาโลก หลวงตามหาบัว

นิทานสอนธรรมะ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

38
2
0
00:03:05
19.09.2021

สามารถรับฟังหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ จากซีรี่ส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ขอบคุณสำหรับการรับชม ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร ให้ด้วยนะครับ

คำสอนที่ถูกต้องทางพุทธศาสนา

16107
681
41
01:24:01
01.07.2022

เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า พุทธวจน ตถาคต

คำสอนที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้า 1 - 40

914695
9928
444
00:47:45
05.12.2015

อ้างอิงเนื้อหามาจาก 🤍

อาจารย์ยอด : คำสอนธรรมจากอริยสงฆ์ [น่ารู้]

3442187
35159
613
01:28:21
31.12.2019

#อาจารย์ยอด กดติดตามไว้ กดแชร์ตามอัทธยาศัย มีเรื่องใหม่เล่าให้ฟังทุกเช้าครับ สั่งซื้อ อาจารย์ยอด MP3 ซีดี/แฟลชไดรฟ์ ได้แล้วที่ 🤍 youtube.com/user/ajarnyord [Official Channel] youtube.com/c/คติธรรม youtube.com/c/tvakane ขอเชิญทุกท่านร่วมกับ อาจารย์ยอด สร้างแผ่นบันทึกเสียง กฏแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้าน ถวายวัดวาอาราม มอบให้สถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ มอบให้โรงเรียนและหอกระจายข่าว และภิกษุสามเณรที่สนใจ ติดต่อร่วมบุญได้ที่ อาจารย์ยอด หมายเลขโทรศัพท์ 084 643 8770

รวมคำสอนของ พระพุทธเจ้า ใน พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

968293
14591
480
00:59:28
28.09.2020

รวมคำสอนของ พระพุทธเจ้า ใน พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

หลักธรรมคำสอน ข้อคิดล้ำค่าจากท้ายรายการ สัมผัสพิศวง TRUE STORY

28557
697
45
00:07:41
06.05.2020

หลักธรรมคำสอน ข้อคิดล้ำค่าจากท้ายรายการ สัมผัสพิศวง TRUE STORY เรื่อง”การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนตาย” โดยครูบาอริยชาติ อริยจิตโต (วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย) ... เมื่อ “สมบัติของการเกิด ก็คือ การตาย” สัจธรรมชีวิต 2 สิ่งที่มนุษย์เราได้มาคู่กัน แต่ก่อนที่ชีวิตจะเดินทางไปถึง “ความตาย” นั้น ครูบาอริยชาติได้ให้แนวทางปฏิบัติ ในระหว่างที่ยังมีลมหายใจอยู่ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้ชีวิตอย่างมี “สติ” และหมั่นทำบุญอย่างสม่ำเสมอ (ไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน , การรักษาศีล และการเจริญภาวนา) เพื่อที่ว่าเมื่อวันสุดท้ายปลายทางของชีวิตมาถึง เราจะได้ผ่านไปได้อย่างสุคติ #ครูบาอริยชาติ #วัดแสงแก้วโพธิญาณ #เชียงราย #วันวิสาขบูชา #6พฤษภาคม2563 #สัมผัสพิศวง #สัมผัสพิศวงTrueStory

หลักธรรม คำสอนในหลวง ร.9 หลักพอเพียงที่ถูกต้อง แตกต่างไปแต่ละระดับ อาชีพ

34212
01:52:39
04.11.2020

เสียงอ่านรวมทั้งฉบับ ทุกเรื่อง ดูที่นี่ 🤍 สนับสนุนร่วมบุญได้ง่าย ๆ ด้วยการ แชร์ ถูกใจ +ติดตาม - ขออนุโมทนา ขอให้เจริญในทางกุศลทุกท่าน พ้นภัย พ้นทุกข์ใจ แก้ปัญหาได้โดยง่าย การแชร์ของท่านอาจช่วยชีวิตคนได้จริง และช่วยได้หลายภพชาติ ด้วยธรรมที่เหมาะกับระดับของแต่ละคน กดถูกใจ จะช่วยให้ไฟล์มีค่าความนิยมสูงขึ้น ส่งผลให้ถูกแนะนำให้คนอื่นอีกมากได้เห็นนะครับ : || เสียงอ่านหนังสือ โดย.. อริยคุณ (โจโฉ เสียงธรรม ชมรมผลดี ) งานเขียนโดย.. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล งานเก่านำมาปรับเสียงใหม่ และนำบางเพลงออก เนื่องจากของเก่าติดปัญหาลิขสิทธิ์เพลงประกอบ เนื่องจากอัดเสียงไว้นานมากและมีเพลงประกอบจำนวนมาก โดยโหลดมาจากที่เขาเปิดให้โหลดฟรี จึงไม่ทราบที่มา ต้องขออภัยที่ไม่สามารถลงเครดิตให้ได้ หวังว่าคงจะให้อภัย และเข้าใจ เพราะจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ของสังคม พอเพียง หลักการที่คนจำนวนมากยังเข้าใจผิด ว่าคือการประหยัด ปลูกผักกิน ซึ่งไม่ใช่ พวกโจมตีสถาบันก็เอาไปด่าใส่ร้าย โดยไม่เข้าใจว่า หลักการแท้จริงคืออะไร หน่วยงานรัฐก็เผยแพร่ไม่ครบด้าน จนคนทั่วไปเข้าใจผิด ปากก็บอกว่ารักสถาบัน แต่ไม่เคยคิดปกป้องด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และนำไปปฏิบัติ ความรักที่แค่มาใส่เสื้อเหลือง มายืนโบกธง และห้ามคนเห็นต่างถามคำถาม ไม่ยอมตอบในสิ่งที่เขาสงสัย นี่หละพวกทำร้ายสถาบันได้มากถึงแก่น หลายปีมาแล้ว บางคนมีอำนาจยาวนาน แต่ก็ไม่เคยปกป้องสถาบันได้จริง ถ้าทำกันจริง ป่านนี้คงไม่มีคนจำนวนมาก โดยเฉพาะวัยรุ่น เข้าใจผิด และมองในหลวง ร.9 แบบผิด ๆ ได้เยอะขนาดนี้ ในโลกที่ข้อมูลเผยแพร่ไว การห้ามไม่มีทางทำได้ แต่การให้ข้อมูลอีกด้าน ในแบบที่เหมาะสม เข้าใจง่าย ผ่านระบบการศึกษา หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ดี จำเป็นมากกว่า ยกตัวอย่างข่าวพระราชสำนัก ถ้ายังทำกันแบบนี้ ก็ไม่ต้องหวังว่าจะมีวัยรุ่นคนไหนมาดู หรือดูก็น้อยมาก เพลงประกอบเชย ๆ การอ่านแบบเสียงเคร่งขรึม องค์ประกอบทุกอย่าง ทำให้ข่าวน่าเบื่อ การไม่กระชับข่าว อะไรที่นานเกินไป ในช่วงเวลาที่คนต้องการเสพสิ่งบันเทิง ทำให้คนเบื่อ และหนีไปเปิดเน็ตดูย้อนหลังคั่นเวลาแทน สุดท้ายมีแต่คนแก่ใกล้ตายดูด้วยความปลื้มปริ่ม แล้วก็ไม่ได้อะไร เด็กรุ่นใหม่เกิดมาก็ไม่เกิดศรัทธาเท่าที่ควร อะไรที่มันเยอะเกินไป และไม่ทันยุค สุดท้ายก็เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ คงจะดีกว่า ถ้าปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ให้คนเล่าข่าวด้วยความกันเอง ถึงการทรงงานของราชวงศ์ และมาแบบสั้น ๆ สลับไปในทุกช่วงตลอดวัน จะดีกว่า ที่มีเวลาแน่นอน ที่คนรุ่นใหม่ และแม้แต่รุ่นเก่าบางคน รู้เวลาก็ปิดเปิดยูทูปดูแทน โลกพัฒนาไปไกล ถ้ายังไม่พัฒนาการเผยแพร่ ก็ไม่แปลกที่จะเห็นบ้านเมือง มีแต่คนมองสถาบันในแง่ลบขนาดนี้ ทุกวันนี้พวกโจมตียังไม่เข้าใจเลยว่า พอเพียง คืออะไร คิดกันบ้างว่า ที่ตั้งใจว่าจะปกป้อง มันได้ผลจริงหรือ หรือแค่มาทำลาย ให้เร็วขึ้น หมดรุ่นพวกคุณ ที่ออกมาบอกว่ารักสถาบัน ก็ไม้ใกล้ฝั่งกันทั้งนั้น แล้วที่บอกว่ารักสถาบันกัน ถามว่าเคยทำตามท่านไหม แยกขยะหรือเปล่า ขับรถมีน้ำใจ? เปิดเพลงรบกวนข้างบ้าน? โกงกินบ้านเมือง ไม่ปรับองค์กรให้อยู่ในหลักพอเพียง เน้นพึ่งพาตนเองก่อน ? ศีลมีหรือ? ทำดีเลี้ยงดูครอบครัวคนรักให้สุขสบายหรือยัง อีกเยอะ .. ที่ถ้ารักจริง ก็ต้องทำให้ได้ ชาวไร่ชาวนาบอกว่ารัก แต่ก็ยังไม่ปรับมาทำเกษตรอินทรีย์ ผสมผสาน ฯลฯ ที่ดินของรัฐเยอะแยะ โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ แค่ปลูกกินเองบ้าง ก็ลดงบประมาณไปได้เยอะ มีอีกมากที่ทำได้ เอาแค่รถหุ้มเกราะ คนไทยทำส่งออกจนโด่งดังเป็นที่ยอมรับ แต่บ้านเรากลับไปซื้อของต่างชาติมา.. ถามว่านี่มันพอเพียงเหรอ? พอเพียงไม่ใช่ประหยัด หรือห้ามใช้เงิน แต่เน้นการพึ่งพาตนเอง และใช้ให้สมฐานะ ใช้ให้คุ้มค่า ท่านทรงสอนไว้นานมาก ผ่านมาขนาดนี้ ก็ยังหาหน่วยงานรัฐที่ทำตามท่านได้จริงน้อยมาก แถมยังเผยแพร่ สอนกันแบบผิด ๆ จนคนเข้าใจว่า พอเพียงคือการต้องปลูกผักกินเอง ประหยัด สมถะ ห้ามซื้อของแพง ฯลฯ เขียนเรื่องนี้ก็เหนื่อยใจ ถ้าผู้นำไทย มันรักสถาบันจริง และทำตามคำสอนท่านจริง ประเทศคงไม่มาถึงจุดนี้หรอก ิ ติดต่อ ดาวน์โหลด สนับสนุน ร่วมบุญ ฯลฯ http://🤍โจโฉ.net 🤍 🤍 เฟซบุ๊ก 🤍 ไลน์ไอดี jzserum เข้าอ่านไม่ได้ เบอร์โทรเก่าหน้าแผ่นทั้งหมดเลิกใช้แล้ว ช่องทางติดต่อ/สนับสนุน ดูได้อีกที่ 🤍 ขออนุโมทนาทุกท่าน ที่เห็นคุณค่าในงานที่ทำ และร่วมสนับสนุนในทุกช่องาง ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาปลื้มปีติไปพร้อมกัน เสมือนได้จัดสร้างสื่อธรรมด้วยตัวท่านเอง การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง ขอทุกท่านเจริญในทางกุศลยิ่งขึ้นไป โจโฉ คือใคร มาทำธรรมะทำไม ทำฟรีได้อะไร สารพัดคำถาม หาคำตอบคร่าว ๆ ได้ที่นี่ครับ https://🤍โจโฉ.net/p/jozho.html (*ช่วงหลังมีคนใช้ชื่อ..โจโฉ เยอะมาก และเคยมีคนถูกหลอกมาหลายคนแล้ว รวมถึงการเข้าใจผิด ไปเข้าใจว่านั่นคือผม จึงแจ้งให้ทราบว่า ตัวจริง ช่องทาง รูป ฯลฯ ต้องในเว็บไซต์หลักเท่านั้นนะครับ)

หลักธรรม EP.49 วันมาฆบูชา ถือว่าเป็นวันของพระสงฆ์ : วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

12473
158
10
00:19:59
06.02.2022

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฏิโมกข์ เพื่อให้พระสงฆ์สาวกได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในการประกาศพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นตัวศาสนา ที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นโอวาทไว้ว่า การไม่ทำบาปทั้งปวง การยังกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องใส นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

เข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาภายใน 10 นาที ! จากข้อมูลคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ | เรื่องเล่าวันนี้

11103
331
18
00:11:15
26.01.2020

เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของ เข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาภายใน 10 นาที ! จากข้อมูลคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ มาเล่าให้ฟังกันครับ กดติดตาม Baanboon Channel ด้วยนะครับ #baanboonchannel #พระพุทธศาสนา

ท้าให้ฟัง คำสอนพระพุทธเจ้าของแท้ ไม่ฟังแล้วจะเสียใจตลอดชีวิต 1

1188883
12998
678
00:53:54
27.01.2017

ท้าให้ฟัง คำสอนพระพุทธเจ้าของแท้ ไม่ฟังแล้วจะเสียใจตลอดชีวิต 1

🔴วันนี้วันพระ l ธรรมะปล่อยวาง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

385415
4367
236
03:15:24
01.12.2022

🔴วันนี้วันพระ l ธรรมะปล่อยวาง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก Live !! 🔴 วันนี้ วันพระ / หลักธรรมคำสอน พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกลืมไม่ได้ 🤍 คำสอนพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก จากหนังพระพุทธเจ้า 1+2 / buddha faith 🤍 คำสอนพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก จากหนังพระพุทธเจ้า 🤍Buddha. 🤍 ธรรมะ ปล่อยวาง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกลืมไม่ได้ 🤍 Live🔴วันนี้วันพระ ฟังแล้วจิตใจสงบ l ธรรมะปล่อยวาง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก l ซีรี่ส์ 🤍 . การแชร์คลิปธรรมะถือเป็นการสร้างบุญธรรมทาน - ทำบุญกับพระอรหันต์ 100ครั้ง ไม่เท่าทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า 1ครั้ง - ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า 100ครั้ง ไม่เท่าทำบุญกับพระพุทธเจ้า 1ครั้ง - ทำบุญกับพระพุทธเจ้า 100ครั้ง ไม่เท่าถวายสังฆทาน 1ครั้ง - ถวายสังฆทาน 100ครั้ง ไม่เท่าสร้างวิหารทาน 1ครั้ง - สร้างวิหารทาน 100ครั้ง ไม่เท่า "ธรรมะทาน" เพียง 1 ครั้ง 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 . Buddha Faith ธรรมะ #ธรรมะ #วันพระ #ปล่อยวาง

หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๖: ศาสนาหรือปรัชญา

369
0
0
00:12:04
16.07.2016

น้ำใจแห่งความมีขันติธรรมและความเข้าใจนี้ ได้เป็นข้อหนึ่งในบรรดาอุดมคติที่ได้รักษาไว้อย่างดีที่สุดในวัฒนธรรมและอารยธรรมของพุทธศาสนา นั้นแหละคือเหตุผลว่า ทำไมจึงไม่มีตัวอย่างสักเรื่องเดียวในการกดขี่ข่มเหง หรือการหลั่งเลือดสักหยดเดียวในการกลับใจประชาชนให้หันมานับถือพุทธศาสนา หรือในการเผยแพร่พุทธศาสนาในประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้ง ๒๕๐๐ ปีพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่ไปอย่างสันติมั่วทั้งผืนแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเซีย โดยมีศาสนิกชนในปัจจุบันนี้เกินกว่า ๕๐๐ ล้านคน การใช้วิธีรุนแรง (หิงสธรรม) ในรูปแบบใดๆ ภายใต้ข้ออ้างใดๆ ก็ตามย่อมเป็นการฝ่าฝืนต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิง

{{ " สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร "}} #พระพุทธทาสภิกขุ #พระธรรมโกศาจารย์ #พุทธทาสภิกขุ

1081667
12304
566
01:09:48
12.02.2017

#พระพุทธทาสภิกขุ #พุทธทาสภิกขุ #พระธรรมโกศาจารย์ (#เงื่อม #อินทปัญโญ) หรือรู้จักในนาม #ท่านพุทธทาสภิกขุ เป็นชาว #อำเภอไชยา #จังหวัดสุราษฎร์ธานี #namoธรรมะฟังสบาย #วัดธารน้ำไหล ( #สวนโมกขพลาราม ) #วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร * สาธุ อนุโมทนากับท่านผู้มีใจเป็นธรรมะ ขอเชิญท่านรับฟังธรรมะที่ท่านสนใจ 🤍 ท่านพุทธทาสภิกขุ 🤍 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ 🤍 พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล 🤍 หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 🤍 หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี 🤍 หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย 🤍 พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙) 🤍 อาจารย์เสถียร โพธินันทะ 🤍 หลวงพ่อบุญเสริม ธมฺปาโล 🤍 พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) 🤍 พระญาณสิทธาจารย์ (สิม พุทฺธาจาโร) 🤍 หลวงพ่อฤาษีลิงดำ 🤍 พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) 🤍 พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) 🤍 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 🤍 หลวงปู่ชา สุภัทโท 🤍 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 🤍 หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 🤍 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) 🤍 พระอาจารย์มหาสม สิริปัญโญ 🤍 ท่าน ว.วชิรเมธี 🤍 เกร็ดธรรมะ 🤍 พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท 🤍 * ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยแก่ผู้รับฟังด้วย และขอน้อมรับการปรับปรุงแก้ไขทุกประการ ประวัติท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) หรือรู้จักในนาม ท่านพุทธทาสภิกขุ เป็นชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อปี พ.ศ. พุทธศักราช 2449 เริ่มบวชเรียนเมื่ออายุได้ 20 ปี ที่วัดบ้านเกิด จากนั้นได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ท่านได้ตัดสินใจมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอไชยา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของท่านพร้อมปวารณาตนเองเป็น พุทธทาส เนื่องจากต้องการถวายตัวรับใช้พระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด ท่านพุทธทาสภิกขุมีนามเดิมว่า เงื่อม พานิช เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย หรือวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. พุทธศักราช 2449 ในสกุลของพ่อค้า ที่ตลาดพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อ เซี้ยง พานิช ประกอบอาชีพหลักคือการค้าขายของชำ บิดาของท่านพุทธทาสภิกขุมีเชื้อสายจีน ท่านพุทธทาสภิกขุได้บวชเรียนตามประเพณี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. พุทธศักราช 2469 ที่โรงอุโบสถวัดอุบล หรือวัดนอก ก่อนจะย้ายมาประจำอยู่ที่วัดพุมเรียง มีพระอุปัชฌาย์คือ พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมาโล) รองเจ้าคณะเมืองในสมัยนั้น และมีพระปลัดทุ่ม อินทโชโต เจ้าอาวาสวัดอุบล และ พระครูศักดิ์ ธมฺรกฺขิตฺโต เจ้าอาวาสวัดวินัย หรือวัดหัวคู เป็นพระคู่สวด ท่านพุทธทาสภิกขุได้รับฉายาว่า อินทปญฺโญ ซึ่งแปลว่าผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่ ผลงานเด่นของทาสพุทธทาสคืองานหนังสือ อาทิ หนังสือพุทธธรรม ตามรอยพระอรหันต์ และคู่มือมนุษย์ และยังมีผลงานอื่นๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังในการศึกษาศาสนาพุทธเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่บุกเบิกการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่สำหรับการเผยแพร่ธรรมะ และท่านมีสหายธรรมคนสำคัญ คือ ปัญญานันทภิกขุ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ และท่าน บ.ช. เขมาภิรัตน์ พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)ได้ละสังขารอย่างสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. พุทธศักราช 2536 สิริรวมอายุ 87 ปี 67 พรรษา คงเหลือไว้แต่ผลงานที่ทรงคุณค่าแทนตัวท่านให้อนุชนคนรุ่นหลังได้สืบสานปณิธานของท่านรับมรดกความเป็น "พุทธทาส" เพื่อพุทธทาสจะได้ไม่ตายไปจากพระพุทธศาสนา

Назад
Что ищут прямо сейчас на
หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า Noah's Ark found manual qa melodráma gospel chops drums pdf Kola Ба blv anh quân puncake canciones para niños chinese dish dr. phil full episodes ТОП 5 dr. paola magni 횟집 Amelka Karamelka venice lagrimas desordenadas Xiaolan Ji дуров пацаны